Onvoldoende kwaliteitsborging bij alle betrokken partijen heeft ten grondslag gelegen aan de gasexplosie die op 11 maart 2004 plaatsvond in Schijndel. Hierbij raakten twee mensen ernstig gewond. Dit is een van de conclusies in het vandaag verschenen rapport over dit ongeval van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Ook het certificatieproces had beter vorm gegeven moeten worden en was, naar mening van de Raad, onvoldoende kritisch.

De ontploffing in Schijndel vond plaats nadat in de betreffende straat rioleringswerkzaamheden hadden plaatsgevonden waarbij een aansluitstuk op de gasdistributieleiding naar de woningen toe losraakte. Deze leiding loopt onder de straat door en de aansluiting dient zodanig trekvast te zijn dat ze niet makkelijk kan loslaten. Uit het onderzoek is gebleken dat de aansluitstukken niet voldeden aan de specificaties, zodat van trekvastheid geen sprake was. Daarnaast is ook niet gecontroleerd op trekvastheid als onderdeel van de montage van de aansluiting.
Een andere directe oorzaak van het ongeval is het niet opmerken van het gaslek doordat de aardgaslucht niet werd waargenomen in de woning. Beide bewoners waren echter wel bekend met de typische aardgasgeur. Op grond van de onderzoeksresultaten waarschuwt de Onderzoeksraad de gasnetbeheerders dat de geurstof die aan aardgas wordt toegevoegd onder bepaalde omst andigheden geabsorbeerd kan worden door de grond. Hierdoor kan het vrijkomende gas minder ruikbaar of zelfs reukloos kan zijn.
De betrokken partijen, waaronder gasnetwerkbeheerder Obragas Net NV en leverancier Wavin, wordt aanbevolen hun proces van kwaliteitsborging aan te scherpen en beter onderling af te stemmen. Hierdoor kan beter gegarandeerd worden dat betrouwbare producten geleverd worden. Daarnaast wordt Gastec Certification BV aanbevolen het certificatieproces aan te scherpen. De gezamenlijke gasnetbeheerders wordt tot slot aanbevolen een evaluatie van de ruikbaarheid van aardgas uit te voeren, met specifieke aandacht voor absorptie van de geurstof in de grond.
bron:Onderzoeksraad voor veiligheid