Nitraat komt voor in drinkwater en in bepaalde groenten. Nitraat is een stof die bij inname van grote hoeveelheden schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de mens. Door levensmiddelen met nitraat te bewaren, te bereiden of te eten, kan nitraat namelijk gedeeltelijk omgezet worden in nitriet. Mogelijk kunnen door reactie met nitriet in het maagdarmkanaal kankerverwekkende nitrosaminen ontstaan.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert jaarlijks de meest nitraatrijke groenten (sla en spinazie) op de aanwezige hoeveelheid nitraat. In 2004 is het aantal overschrijdingen van de norm lager dan voorgaande jaren.

De VWA heeft in 2004 in totaal 181 monsters kropsla, ijsbergsla en spinazie gecontroleerd op de aanwezigheid van nitraat. De eisen met betrekking tot nitraat staan vermeld in de Europese wetgeving, Verordening 194/97. Het afwijkingspercentage voor alle monsters bedroeg in 2004 3,9%, aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren.

Jaar  2004
 2003
 2002
 2001
 2000
 
Afwijkingspercentage  3,9%
 11,4%
 5,8%
 6,3%
 8,4%
 

Van de 98 monsters kropsla overschreden 7 monsters (7,1%) de Europese norm. Alle (42) monsters ijsbergsla voldeden aan de Europese limiet. Voor spinazie voldeden alle 41 monsters aan de Nederlandse limieten. De meeste overtredingen van de Europese limiet waren geconcentreerd in de zomer periode. In deze periode van april tot augustus werden zes van de zeven overtredingen geconstateerd.

bron:VWA