ANBO voor 50-plussers krijgt veel telefoontjes, brieven en e-mails van verontruste alleenstaande AOW-ers. Aanleiding is het onaangekondigde huisbezoek van medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)om te controleren of de 65-plusser alleen woont. De ouderen voelen zich overvallen en zijn huiverig om vreemden, met of zonder legitimatie, binnen te laten. Anderen kunnen hier immers misbruik van maken en veel ouderen vragen zich af hoe je kunt zien of het een geldig legitimatiebewijs is. Ook is er een groep ouderen die zich in hun persoonlijke vrijheid aangetast voelen: 'helaas ben ik niet in de situatie om te zeggen hou het geld maar'.

 

De SVB heeft klanten via haar informatieblad onlangs laten weten dat alleenwonende AOW-ers en Anw-ers de komende maanden onverwacht bezoek kunnen krijgen van een medewerker van de SVB. Niet iedereen krijgt bezoek, want het gaat om een steekproef om te controleren of de alleenstaande ouderen alleen wonen. De SVB-controleur belt onverwacht aan, laat een legitimatiebewijs zien en legt uit waarvoor hij komt. De alleenstaande ouderen zijn niet verplicht om de controleur binnen te laten, maar bij weigering kan dat gevolgen hebben voor het AOW-pensioen of de nabestaandenuitkering Anw. Eenmaal binnen stelt de controleur vragen over de woonsituatie. Hij kan ook vragen of hij de woning verder mag bezichtigen.

Ouderenbond ANBO pleit ervoor de controle op fraude bij alleenstaande AOW-ers op een andere manier te regelen dan door onverwachte huisbezoeken. Het middel staat niet in verhouding tot de maatsschappelijke wens om fraude te voorkomen. Er zijn voldoende alternatieven, zoals uitnodigen voor een gesprek, aankondigen dat er op een bepaalde datum een SVB-medewerker langs komt, controle via de Belastingdienst of de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Ook bij energie- en waterbedrijven kan informatie worden ingewonnen.

Nederland telt 1.036768 alleenstaanden die een AOW-pensioen ontvangen (cijfers eerste kwartaal 2006). Vorig jaar stelde de SVB vast dat 180 AOW-ers bewust hadden gefraudeerd en bijvoorbeeld hadden verzwegen dat ze samenwonen. Het aantal boetes dat ouderen voor fraude kregen opgelegd was gedaald van 2730 in 2004 naar 2547 in 2005.

bron:ANBO