Het Gerechtshof Den Haag heeft vandaag aan Charles Z. een ontnemingsmaatregel opgelegd van à¢?¬ 22.500.000,--. De advocaat-generaal had eerder een bedrag van ruim à¢?¬ 27.500.000,-- gevorderd. Het betrekkelijk geringe verschil zit in een enigszins andere waardering van de door het OM naar voren gebrachte posten.

Charles Z. werd op 10 januari 1995 door het Gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens deelname aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de invoer en het verhandelen van grote partijen hash, alsmede wegens het medeplegen van de invoer van partijen hash, die varieerden van 1000 tot 6000 kilogram. De man speelde in die organisatie een leidinggevende rol en heeft ook in financiële zin een spilfunctie vervuld.

Het Gerechtshof Den Haag acht het aannemelijk dat de veroordeelde man door het plegen van strafbare feiten een groot financieel voordeel heeft behaald en is van oordeel dat hij dat geld aan de Staat moet terugbetalen. Het OM heeft conservatoir beslag gelegd op een aantal vorderingen die veroordeelde heeft op derden, op onroerend goed en een racewagenpark. Het Bureau Ontneming van het OM (BOOM) heeft in juli 2001 reeds het racewagenpark geveild. Deze veiling heeft à¢?¬ 4.000.000,- opgebracht. Dat geld zal worden gebruikt ter (gedeeltelijke) betaling van de opgelegde ontnemingsmaatregel.

bron:OM