In de zogenoemde Xenonzaak heeft de rechtbank 's-Gravenhage ontnemingsmaatregelen opgelegd van in totaal bijna 6,5 miljoen euro. Het geld zou onder meer verdiend zijn met de handel in verdovende middelen.

Deze ontnemingszaak is voor de rechter gebracht door een officier van justitie van het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) in Leeuwarden. Het BOOM heeft drie officieren van justitie (c.q. plv. advocaten-generaal) in dienst, die zijn gespecialiseerd in ontnemingszaken. Zij worden door het hele land ingezet bij de behandeling van grote ontnemingszaken.

De rechtbank heeft de ontnemingsmaatregelen opgelegd aan:

* een 58-jarige man uit Den Haag, voor een bedrag van à¢?¬ 3.794.133. De officier van justitie had hetzelfde ontnemingsbedrag gevorderd. De man is op 17 oktober 2003 door het Gerechtshof Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en een geldboete van à¢?¬ 900.000 wegens het medeplegen van invoer van 312 kg cocaïne, het medeplegen van de poging tot invoer van 714 kg cocaïne en het aanwezig hebben van 105 kg cocaïne;
* een 41-jarige man uit Amsterdam, voor een bedrag van à¢?¬ 634.986. De officier van justitie had hetzelfde ontnemingsbedrag gevorderd. De man is op 17 oktober 2003 door het Gerechtshof Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en een geldboete van à¢?¬ 8.769 wegens het medeplegen van invoer van 312 kg cocaïne;
* een 50-jarige man uit Suriname voor een bedrag van à¢?¬ 1.985.788,50. De officier van justitie had tegen hem een ontnemingsbedrag van à¢?¬ 1.995.788,50 gevorderd. De man is op 17 oktober 2003 door het Gerechtshof Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens het medeplegen van de poging tot invoer van 714 kg cocaïne.

De rechtbank acht het aannemelijk dat de veroordeelde mannen door het plegen van strafbare feiten een groot financieel voordeel hebben behaald en is van oordeel dat zij dat geld aan de Staat moeten terugbetalen. Het OM heeft in deze zaak voor à¢?¬ 1.374.394,06 conservatoir beslag gelegd op bankrekeningen, cash geld en zekerheidsstellingen. Daarnaast ligt beslag op onroerende zaken, een levensverzekering en sieraden. De opbrengst van het beslag zal worden gebruikt ter (gedeeltelijke) betaling van de ontnemingsmaatregel.

bron:OM