Politieagenten van het Haagse Bureau Segbroek horen in februari dat iemand die tot TBS was veroordeeld, is ontsnapt vanaf het terrein van Parnassia. De man werd tot TBS veroordeeld omdat hij waanbeelden heeft. Hij had een man neergestoken omdat deze lelijk had gekeken naar zijn vrouw. De TBS-er is echter niet getrouwd, sterker nog hij heeft niet eens een vriendin.

De TBS-er die formeel in de Van Mesdagkliniek in Groningen was geplaatst, verbleef tijdelijk in een Haagse vestiging van Parnassia, ontsnapte op maandag 6 februari. Hij kreeg vanaf dat moment ook geen medicijnen meer. Volgens artsen werd het risico dat de man onverantwoorde dingen zou gaan doen met het uur groter. Tijd voor een snelle actie dus. Recent heeft Minister Donner het opsporingsbeleid voor ontsnapte TBS-ers aangescherpt waardoor er een speciaal TBS-team is opgericht bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en beschikt het Openbaar Ministerie over een TBS-Officier. Binnen een uur was een team geformeerd en werd een plan van aanpak gemaakt. Omdat de man altijd in het verzorgingsgebied van Bureau Segbroek heeft gewoond, werd door wijkagenten (die een goed beeld hebben van alle wijkbewoners) op diverse locaties waar de man altijd kwam, gezocht. Dit leverde binnen drie uur een positief bericht op; de wijkagent was getipt dat de man al tot twee keer toe was gezien. Na een korte observatie kon de ontsnapte TBS-er worden aangehouden en worden teruggebracht naar de Groningse Mesdagkliniek.
 
bron:Politie Haaglanden