Ontwikkelingen bij Medische Opvang AsielzoekersBij de Medische Opvang Asielzoekers (MOA) zijn enkele ontwikkelingen. Het MOA-werk wordt geïntegreerd in het werk van de GGD. Ook komen er nieuwe functiebeschrijvingen.

In 2004 is in werkgeverskring het gesprek op gang gekomen over integratie van het MOA-werk in het GGD-werk. Door de bestuurscommissie (dit is het overleg van besturen van de MOA-stichtingen) is vastgesteld dat integratie mogelijk is en dat hier naar gestreefd moet worden. Te verwachten is dat in augustus enige duidelijkheid ontstaat over de financiering.

Nieuwe functiebeschrijvingen
Als gevolg van de krimp en de mogelijke integratie is door MOA voorgesteld de beschrijving van een aantal functies te gaan wijzigen. CNV Publieke Zaak heeft in het overleg er op gewezen dat dit alleen kan met de instemming van de bonden.
Het betreft de beschrijvingen van de functies:
- sociaal verpleegkundige AGZ;
- praktijk verpleegkundige;
- sociaal geneeskundige AGZ;
- medisch-administratief medewerker;
- wijziging van GVO-verpleegkundige in GVO-functionaris.

bron:CNVComments are closed.
%d bloggers liken dit: