Nederlanders willen dat het kabinet meer prioriteit geeft aan de stijgende kosten voor de gezondheidszorg en aan de ontwikkeling van de koopkracht. Dat blijkt uit de zesde Belevingsmonitor die in 2005 is gehouden. Het kabinet laat elk kwartaal onderzoeken hoe de Nederlandse bevolking bepaalde maatschappelijke onderwerpen beleeft. Deze zesde meting van de Belevingsmonitor werd uitgevoerd in de zomer van 2005.

Financiën en economie
De ondervraagden zijn het minst tevreden over het financieel beleid van het kabinet. Tweederde is ontevreden over het koopkrachtbeleid. De helft van de mensen zegt er in 2005 op achteruit te zijn gegaan. Zij oordelen negatiever over het beleid dan anderen. Het kabinet moet aandacht besteden aan de koopkrachtontwikkeling. Verder moet het kabinet voor extra banen zorgen, vinden de ondervraagden.
Zorg en welzijn
Mensen vinden het zorg- en welzijnsbeleid erg belangrijk: alleen veiligheid staat hoger op de persoonlijke agenda. De hervormingen in de zorg moeten daarbij prioriteit krijgen. Tweederde van de ondervraagden is daar ontevreden over.
Sociale zaken
Het kabinet krijgt meer steun voor het beleid over sociale zekerheid. Mensen zijn positiever gaan denken over pensioenen en de levenloop. Binnen sociale zaken moet het kabinet de meeste aandacht besteden aan uitkeringsfraude.
Minder steun voor EU
Het referendum over de EU-grondwet heeft ervoor gezorgd dat het Europees beleid meer is gaan leven. 56% van de mensen is tevreden of neutraal over dit beleid. In de winter van 2004 was dat nog 71%.  Het vertrouwen in de EU nam ook sterk af. Daarnaast oordeelden mensen minder positief over de financiële bijdrage van Nederland aan de EU en de uitbreiding van de Unie.
Vertrouwen
Uit de Belevingsmonitor blijkt dat ruim een derde (36%) van de Nederlandse bevolking in de zomer van 2005 vertrouwen heeft in het kabinet. Dat komt overeen met de vorige meting. In vergelijking met eerdere metingen vinden meer mensen de politiek ingewikkeld.
bron:RVD