De Rijksministerraad heeft besloten dat het Koninkrijk de Nederlanden met ingang van heden Montenegro erkent als onafhankelijke staat. Dit besluit volgt op de bijeenkomst van de Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van de Europese Unie van afgelopen maandag 12 juni, waarin werd besloten dat de EU in de toekomst betrekkingen zal ontwikkelen met het soevereine en onafhankelijke Montenegro. Erkenning van Montenegro is evenwel een aangelegenheid van de individuele EU-lidstaten.

De erkenning door Nederland volgt op het referendum dat op 21 mei jl. in Montenegro werd gehouden en waarin 55,5 procent van de bevolking zich heeft uitgesproken voor onafhankelijkheid en tegen behoud van de statenunie met Servië. Op 3 juni heeft het Montenegrijnse parlement de onafhankelijkheid uitgeroepen en op 5 juni heeft het Servische parlement ingestemd met de opheffing van de statenunie van Servië en Montenegro.
Nederland zal met Servië - dat de rechtspersoonlijkheid voortzet van de statenunie van Servië en Montenegro - de diplomatieke betrekkingen voortzetten. Met Montenegro zullen diplomatieke betrekkingen worden aangegaan. Deze zullen vooralsnog worden onderhouden door de Nederlandse ambassade in Belgrado.
bron:RVD