Om een toeslag voor kinderopvang te krijgen, hoeven ouders die buiten Nederland wonen niet langer – zoals nu - allebei in Nederland te werken of hier een uitkering te ontvangen en reïntegratietraject te volgen. Ook als een van hen in een ander land van de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein werkt of daar een uitkering ontvangt en reïntegratietraject volgt, gaat de Belastingdienst/Toeslagen een toeslag uitbetalen. Dit schrijft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens staatssecretaris Wijn van Financiën, in een brief aan de Tweede Kamer.

De Geus wil de wet aanpassen omdat de huidige voorwaarde van de Wet kinderopvang niet past bij het Europese principe van vrij verkeer van werknemers. De wetswijziging zal met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005 gelden.
bron:SZW