Op weg naar een nieuw overheidscontract voor telefonie in 2006.Op 26 juni 2006 heeft de overheid een nieuw contract voor telefonie. Dan zal het bestaande contract voor vaste en mobiele telefonie (OT 2000) bij de rijksoverheid en medeoverheden vervangen zijn door een nieuw (OT 2006). Dat besloten de gezamenlijke plaatsvervangend secretarissen-generaal (pSG'en) van de ministeries in het pSG-beraad op donderdag 14 juli 2005. Het contract wordt in beginsel gesloten voor een periode van twee jaar, na een Europese aanbesteding.

De aanbesteding is nodig omdat op 26 juni 2006 het huidige OT contract met de markt afloopt. Door bundeling van het inkoopvolume voor de vaste en mobiele telefonie wil de overheid een maximale korting op de tarieven realiseren. Bovendien kunnen kosten worden bespaard doordat partijen niet separaat een aanbesteding hoeven te doen. Opdrachtgever voor OT 2006 is het departement van Economische Zaken (EZ), het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) is medesponsor. De Europese aanbesteding gebeurt onder verantwoordelijkheid van de coördinerend directeur inkoop (CDI) van het ministerie van V&W. Rijkswaterstaat heeft een programmamanager voor het OT2006 traject aangewezen.
De aanbesteding is in eerste aanleg gericht op de Rijksoverheid, maar zal andere overheidsorganisaties, de gelegenheid bieden deel te nemen, naar eigen inzicht. Hiervoor wordt nog een voorstel uitgewerkt.
De overheid heeft tevens besloten tot een onderzoek naar nieuwe telefonie- en communicatiediensten op middellange termijn en het voorbereiden van een voorstel voor de aanbesteding daarvan. Voor deze verkenning is de CDI van het ministerie van VROM benaderd. Voor beide opdrachten is één stuurgroep ingesteld. Daarin zitten de vertegenwoordigers van EZ, VROM, V&W en BZK. BZK is in die rol verantwoordelijk voor de afhandeling van OT 2000 en voor de communicatie over de overdracht naar OT 2006. Wilt u op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen op OT gebied, kijk dan op de website www.on21.nl en www.elo.nl.

bron: Het OT2006 communicatieteam.Comments are closed.
%d bloggers liken dit: