Een opbouw moet de vorige week gevonden resten van de eeuwenoude stadsmuur en Rootoren aan de Wageweg in Alkmaar zichtbaar houden voor het Alkmaar van de toekomst. Het bestaande fietspad komt daarmee tussen de twee stadsmuren in te liggen. Met dit voorstel heeft het Alkmaarse college van B&W vandaag ingestemd. De stadsmuur met de kogelgaten is het meest duidelijke overblijfsel van het beleg van Alkmaar in 1573. De overwinning in de 80 jarige oorlog en daarmee de onafhankelijkheid van Nederland begon met de strijd die aan deze stadsmuur nog te zien is. Alkmaar herdenkt elk jaar op 8 oktober nog de strijd die bij de Wageweg en de Friese Poort heeft plaatsgevonden.

In haar vergadering van 3 juli vroeg de gemeenteraad de mogelijkheid te onderzoeken een deel van de opgegraven fundamenten aan de Wageweg onbedekt te laten. Wethouder Monumentenzorg & Archeologie Arie Epskmap kan zich volledig vinden in deze motie: ‘Dit is zo’n bijzondere vondst, hij is van cultuurhistorisch en toeristisch belang. Zoiets moeten we zichtbaar houden voor de stad.’

Blijvende herinnering
Bij het bedenken van een blijvende herinnering aan de stadsmuur en de Rootoren moest rekening worden gehouden met een aantal factoren. De ruimte op de Wageweg moest breed genoeg blijven voor Brandweer en ambulance; daarnaast speelde de Wet Geluidshinder een rol. Klinkerbestrating zou geluidsoverlast veroorzaken. Daarom is gezocht naar een optie met asfaltering van de rijbaan. Uiteindelijk is ervoor gekozen de stadsmuur en een deel van de Rootoren op te metselen. Het fietspad gaat straks tussen de ‘bestaande stadsmuur’ en de nieuw gevonden stadsmuur doorlopen. Deze aanpassing in de plannen kan gefinancierd worden uit het budget voor de herinrichting van de weg. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden begin oktober zijn afgerond.

Spaanse kogels
Ongeveer anderhalve week terug werden bij werkzaamheden aan de Wageweg de resten gevonden van een stadsmuur uit circa 1528-1550. Verdere opgravingen brachten een groot stuk (door de Spanjaarden beschoten) stadsmuur aan het licht, Spaanse kogels, de fundering van de Rootoren en de Wortelpoort.

bron:Gemeente Alkmaar