Het Onderwijstechnologisch expertisecentrum (OTEC) van de Open Universiteit Nederland wordt projectleider van het EU-project TENCompetence. Dit vierjarige project, met een budget van ruim 13 miljoen euro, moet een gestandaardiseerde, vrij beschikbare infrastructuur ontwikkelen voor competentiegericht en leven lang leren. Deze zal zowel formeel als informeel leren ondersteunen, van zowel individuen, groepen als organisaties.

De Europese Unie wil met deze infrastructuur de Europese ambities van competentiegericht, levenslang leren een sterke impuls geven. De infrastructuur en de bijbehorende modellen en methoden worden vrij beschikbaar gesteld (open source). De ambitie is om grootschalig gebruik in Europa te stimuleren en een netwerk op te bouwen van gebruikers en partijen die commerciële diensten aanbieden op het netwerk. Het project gaat opleiders en tussenpersonen trainen in het werken met de infrastructuur en de modellen. In de loop van het project zal een aantal grote pilots worden uitgevoerd in verschillende sectoren.

Integratie
Naast OTEC zijn er nog 12 andere partners uit 9 verschillende landen bij het project
betrokken. Vanuit Nederland zijn dat Universiteit van Amsterdam, SURF en Logica CMG. De technische infrastructuur integreert een groot aantal software componenten die de projectpartners al eerder hebben ontwikkeld. Daarnaast is de ontwikkeling van nieuwe tools en methoden voorzien. Projectleider Rob Koper van het OTEC: 'Het huidige aanbod aan programmatuur is heel uiteenlopend van aard en omvang. Ze ondersteunen een of enkele onderwijs- of leeractiviteiten, maar ze staan los van elkaar. Er is geen open source oplossing, gebaseerd op open standaarden, die alle aspecten van het proces van levenslang leren ondersteunt. We gaan de bestaande open source software integreren in à©à©n infrastructuur. Waar er 'blinde vlekken' zijn, dus diensten die de bestaande programma's nog niet leveren, ontwikkelen we zelf nieuwe programma's.' Naast de technische infrastructuur zullen ook methodieken worden ontwikkeld en beschreven om de verschillende aspecten van levenslang leren te bevorderen. Bovendien zal het project drie nieuwe standaarden opleveren.

De infrastructuur zal ondermeer voorzieningen bevatten voor: competentieontwikkeling en -management, kennisdeling, cursus- en curriculumontwikkeling (gebaseerd op IMS Learning Design), ondersteuning voor leerrouteselectie, ondersteuning voor assessment, uitwisseling van portfoliogegevens en ondersteuning van kennis- en leergemeenschappen. Zowel formeel leren als informeel leren van individuen, groepen en organisaties zal worden ondersteund.

Over de Open Universiteit Nederland
De Open Universiteit Nederland is een instelling voor open hoger afstandsonderwijs met als wettelijke taak bij te dragen aan de innovatie van het hoger onderwijs. Al meer dan twintig jaar geeft het Onderwijstechnologisch Expertisecentrum (OTEC) invulling aan die innovatietaak door het doen van onderzoek, het ontwikkelen van leertechnologieën en standaarden en door het implementeren van de nieuwe technieken en inzichten in de onderwijspraktijk. De internationaal erkende specificatie (standaardtaal) voor onderwijsontwerp, IMS Learning Design, is ontwikkeld door OTEC. Daarnaast is OTEC een internationaal erkend expert op het gebied van Open Source Software voor het onderwijs.

bron:OU