Na vijf achtereenvolgende jaren van tekorten sluit de Open Universiteit Nederland het jaar 2005 positief af. Het behaalde resultaat bedraagt 3 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening 2005 die door de Raad van toezicht is goedgekeurd.

De maatregelen die de Open Universiteit heeft genomen om de financiële positie van de instelling te verbeteren lijken hun vruchten af te werpen. De Open Universiteit hoopt nu een punt te kunnen zetten achter een periode van afslanking die enkele jaren geleden door tegenvallende inkomsten en overheidsbezuinigingen noodzakelijkerwijs werd ingezet.

bron:Open Universiteit