Op vrijdag 3 maart heeft op initiatief van het College van procureurs-generaal een gesprek plaatsgevonden tussen leden van het College en de voorzitter van de Nederlandse Orde van Advocaten, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Ook de plaatsvervangend Hoofdofficier van het Landelijk Parket was bij het gesprek aanwezig. Onderwerp van gesprek was de samenstelling van het dossier in de strafzaak-Holleder en de uitspraken daarover in de media betreffende advocaat mr. A.Moszkowicz. Die uitspraken (w.o. ‘vuile oorlog’) geven een onjuist beeld van de relatie zoals die bestaat tussen OM en advocatuur.

In het gesprek is door het Openbaar Ministerie (OM) uitleg gegeven over de samenstelling en inhoud van het onderzoeksdossier en zijn vragen beantwoord. Het College van procureurs-generaal heeft laten weten van mening te zijn dat de informatie zoals opgenomen in het dossier noodzakelijk is gezien de verdenkingen, die gerezen zijn in het strafrechtelijk onderzoek naar de criminele organisatie rond Holleder.

In het algemeen benadrukken partijen het belang dat in gevallen als deze, waarin de rol van een advocaat aan de orde kan zijn, op initiatief van de bevoegde Hoofdofficier van Justitie tijdig overleg wordt gevoerd met de betrokken Deken van de Orde van Advocaten. In de regel gebeurt dit ook. Alle bij het gesprek betrokken partijen onderstreepten het belang van een goede samenwerking tussen het OM en de advocatuur, vanzelfsprekend met behoud van ieders verantwoordelijkheid en positie.
 
bron:OM