Het Openbaar Ministerie in Arnhem heeft besloten 27 zaken te seponeren, die zijn voortgekomen uit de ongeregeldheden die plaatsvonden op de laatste avond van de Nijmeegse Vierdaagse 2005. Deze zaken betreffen overwegend het plegen van openlijk geweld tegen personen en goederen, verzet / wederspannigheid tegen de politie en bedreiging.

In het door de politie opgemaakte proces-verbaal komen onzorgvuldigheden en zelfs feitelijke onjuistheden voor. In één geval wordt onderzocht in hoeverre deze onjuistheden opzettelijk in het proces-verbaal zijn opgenomen. In verband hiermee is een agent van het regiokorps Gelderland-Zuid (op 24 mei 2006) geschorst.

Om genoemde reden is het proces-verbaal niet geschikt om als bewijs te dienen van de strafbare feiten waarvan deze 27 personen worden verdacht. Daarom heeft het openbaar ministerie besloten om de zaken te seponeren.

bron:OM