Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen en in de dieren louter onbehagen. De massale slacht - na een erbarmelijk leven - van miljoenen dieren voor de kerstdis is in strijd met alles waar kerst symbool voor staat. Met kerst is het goed mis. Vandaar de openbare protestkerstdienst in Paradiso - een voormalige kerk - in de ochtend op eerste kerstdag, met kerstredes van Mensje van Keulen en Koos van Zomeren, een literair concert van voormalig minister en ViN-ambassadeur Jan Terlouw met het Orion Ensembles samenzang en nog veel meer. Dit alles bij wijze van (bij tijd en wijle humorvolle) aanklacht tegen het verwoestend consumentisme van de mens en de manier waarop we in het algemeen met dieren omgaan en met kerst in het bijzonder.

Na het slotwoord van ViN directeur Hans Baaij, zal uitgever en muziekfanaat Vic van der Reijt kerstplaatjes draaien. Tijdens de nazit wordt een vegetarische lunch aangeboden door Kip in de Wei/grasei en stichting Veko.

Mensen die niet in de gelegenheid zijn om te komen, kunnen de dienst volgen via www.fabchannel.com. De entree is zoals dat hoort bij een kerk, gratis. Tijdens de dienst zal er wel een collecte worden gehouden. De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kerk en Wereld.

Voorafgaand aan de dienst
Varkens in Nood gaat in een aantal plaatsen op stap met kerstvrouwen en kerstmannen om de goegemeente op de hoogte te brengen van het dierenleed in het algemeen en tijdens kerst in het bijzonder. Op 20 december staat ViN bijvoorbeeld op het Leidseplein in Amsterdam. De actiegroep Loesje zal posters ontwerpen en verspreiden. Deze zijn binnenkort op te verkrijgen op deze website (zie de "multimedia").

bron:Varkens in Nood