Op donderdagavond 15 september vindt de opening plaats van de tentoonstelling ´Tussen Hondsrug en Hà¼mmling'. De tentoonstelling is een van de uitwerkingen van het grensoverschrijdende Belvedà©reproject dat in januari 2005 van start ging. Het project beoogt een visie te ontwikkelen voor de toekomst van het veengebied in de gemeente Emmen op basis van cultuurhistorische feiten, kenmerken van het landschap en inbreng van de bevolking en deskundigen.

Tijdens de tentoonstelling wordt Zuidoost Drenthe in beeld gebracht en wordt met een presentatie een aanzet gegeven tot een gebiedsvisie. De tentoonstelling bestaat uit een fotoreportage waarin bewoners aangeven wat ze als waardevol in het landschap ervaren. Met de ´veenatlas' worden de cultuurhistorische waarden getoond op verschillende kaarten. Daarnaast discussiëren prominenten en deskundigen over een toekomstige visie op het gebied. De aanvang is om 19.30 uur. U bent van harte welkom om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn!

bron:Provincie Drenthe