De eerste maandagochtendspits verliep vlekkeloos op de nieuwe westbaan van de A4. Tussen het Ringvaartaquaduct en Leiderdorp reed het verkeer ongehinderd over de drie nieuwe rijstroken, vlak langs het HSL-tracà©. Afgelopen zaterdagochtend om 05.00 uur werd de nieuwe westbaan voor het eerst in gebruik genomen.

De voorbereidingen voor de aansluiting van de nieuw aangelegde rijbanen op de reeds bestaande A4 begonnen vrijdagavond 19 augustus om 21.00 uur. Op- en afrit 5 en 6 ter hoogte van Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen en Leiderdorp moesten enkele uren worden afgesloten voor verkeer. Precies volgens planning en zonder problemen konden de eerste auto's zaterdagochtend om 05.00 uur de nieuwe rijbanen op.

Met de openstelling van de nieuwe baan nadert de verbreding van dit deel van de A4 zijn voltooiing. Als in april 2006 ook de oostbaan gereed komt, bestaat de A4 tussen Ringvaart en Leiderdorp niet meer uit 2x2, maar uit 2x3 rijstroken.

Vervroegd verbreed

De verbreding van dit deel van de A4 wordt gerealiseerd in het kader van de aanleg van de HSL-Zuid, die op dit gedeelte van het tracà© met de A4 is 'gebundeld'. De verbreding van de A4 tot 2x3 rijstroken stond sowieso in de planning van Rijkswaterstaat, maar de aanleg van de HSL-Zuid maakte het mogelijk om de verbreding van het gedeelte waar de rijksweg en het hogesnelheidsspoor parallel lopen een aantal jaar te vervroegen.

Begonnen in 2000

Al in het najaar van 2000 werd begonnen met de eerste werkzaamheden voor de verbreding van de A4. Ter hoogte van Roelofarendsveen werden naast de bestaande A4 zandbanen aangebracht. Dat zand kreeg vervolgens anderhalf tot twee jaar de tijd om te zetten. Medio 2003 kwam de oostbaan gereed. Deze heeft ruimte voor vier rijstroken die tijdelijk zijn ingedeeld als 2x2 rijstroken waar het verkeer in beide rijrichtingen overheen werd geleid, zolang het werk aan de westbaan doorging. In deze periode kwam ook een belangrijk kunstwerk voor de HSL-Zuid gereed: de kruising met de A4. De rijksweg gaat daar in een verdiepte bak onder het hogesnelheidsspoor door.

Klaar in april

In de tweede helft van 2003 werd begonen met de werkzaamheden aan de westbaan, die nu dus zijn afgerond. Het verkeer in noordelijke rijrichting blijft voorlopig op twee rijstroken over de oostbaan rijden, totdat alle werkzaamheden daar ook zijn afgerond. In het april 2006 zijn op de oostbaan ook drie rijstroken beschikbaar. Bij de aanleg is rekening gehouden met een mogelijke verdere verbreding in de toekomst tot vier rijstroken.

Belangrijke kunstwerken

Om de A4 te verbreden en aan te sluiten op andere infrastructuur is een aantal belangrijke kunstwerken gebouwd. Van noord naar zuid zijn dat achtereenvolgens:

Viaducten voor gemotoriseerd vervoer bij Roelofarendsveen en Nieuwe Wetering. Dit is de zogeheten bottonde: de N445 inclusief op- en afritten naar de A4;
De fietsviaducten Roelofarendsveen - Nieuwe Wetering. Fietsers kunnen hier onbelemmerd hun weg vervolgen op vrijliggende fietspaden;
De Viaducten bij de Zuidweg/Veenderdijk te Rijpwetering;
De Kruising van de HSL-Zuid met de A4. De A4 is hier verdiept aangelegd;
De viaducten Boskade/Achterdijk bij Hoogmade;
Viaduct van de N446 over de A4 van 200 meter;
Voorts zijn op divers punten (eco)duikers gebouwd.   

Verdere verbreding

In de tweede helft van 2006 beginnen de werkzaamheden voor de verdere verbreding van de A4 naar 2x3 rijstroken. Ten noorden van het nu gereed gekomen gedeelte tussen de Ringvaart en Burgerveen en ten zuiden tussen de Dwarswatering Leiderdorp en de afslag Leiden/Zoeterwoude-Dorp.

Ringvaart-aquaduct

De werkzaamheden voor het nieuwe Ringvaart-aquaduct (dat ten oosten komt van het huidige aquaduct) beginnen ook in de tweede helft van 2006. Omdat het aquaduct in fasen gebouwd moet worden -de scheepvaart moet steeds doorgang vinden- is er circa vier jaar nodig voor de bouw. De verwachting is dat het nieuwe aquaduct dan eerst wordt ingericht met 2x2 rijstroken, zodat het bestaande aquaduct kan worden aangepast. Het bestaande aquaduct is daarna uitsluitend bestemd voor verkeer richting Den Haag. Zodra de aanpassingen zijn afgerond is er ruimte voor 2x3 rijstroken. Mogelijk is dat in 2010 of anders 2011 afgerond.

Oude Rijn

Tussen de Dwarswatering Leiderdorp en de afslag Leiden/Zoeterwoude-Dorp is de brug van de A4 over de Oude Rijn nu ook nog een knelpunt. Om hier ook 2x3 rijstroken aan te leggen, komt hier ook een aquaduct. Naar verwachting is dat in 2011/2012 gereed.

bron:HSL-Zuid