Met ruim 15.000 actievoerders op het Museumplein overtreft de opkomst van de ambtenarenactie de verwachting van de bonden ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. Zij hadden op 10.000 gemeenteambtenaren gerekend. Volgens de bonden toont de hoge opkomst de grote onvrede van het gemeentepersoneel over de CAO-voorstellen van de werkgever aan.

Voorspellingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat er nauwelijks mensen zouden komen opdagen op het Museumplein bleken een totale misvatting. ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak hadden veel werknemers verwacht van de brandweer, het openbaar vervoer en van de gemeentereiniging. De opkomst van dit personeel was inderdaad groot. Maar met name de opkomst van personeel van gemeentehuizen overtrof de verwachtingen van de bonden.

De bussen zaten allemaal vol en veel mensen moesten daarom met eigen vervoer komen of de trein nemen. Doordat er grote files ontstonden rond Amsterdam hadden veel actievoerders moeite om het Museumplein te bereiken. Het programma liep daardoor minimaal een half uur uit.

In Amsterdam en Utrecht ligt het stadsvervoer de hele dag stil en in Rotterdam staakt de RET van 11:00 tot 14:00 uur. Op veel plekken in het land wordt het huisvuil niet opgehaald en in de meeste gemeenten zijn de loketten gesloten of onderbemand. Volgens de bonden ondervinden de burgers nauwelijks overlast omdat zij via krantenadvertenties en radiospotjes over de acties zijn geïnformeerd onder het motto 'Altijd tot uw dienst, maar nu even niet'.

De werknemers bij de gemeenten protesteren tegen de voorgestelde verslechteringen in hun CAO. Onder andere op punten als aanvulling op het vroegpensioen, ziektekosten, verlofstelsel, sociale zekerheid (het wachtgeld) en aantasting van de FLO. Daarnaast zijn ze kwaad over het loonbod van de werkgever van 0,6 procent per 1 juni 2005 voor een looptijd die aanvangt op 1 april 2004.

De werknemers zijn van mening dat met deze voorstellen niet alleen afbraak van hun opgebouwde rechten plaats vindt, maar dat zij ook nog eens hun eigen salarisverhoging gaan betalen. De eisen van ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak zijn onder meer, een loonsverhoging van 1,25% per 1 januari 2005, goede loondoorbetaling bij ziekte en reïntegratie en afspraken over een nieuwe ziektekostenregeling.

bron:ABVAKABO FNV