De universitaire tandartsenopleiding wordt verlengd en duurt voortaan zes jaar. Nu beginnen jaarlijks 300 studenten aan deze studie, in 2008 zullen dat er 240 zijn. De tandartsenstudie bestaat vanaf 1 september 2007 uit een driejarige bachelor en een driejarige master. Tegelijkertijd wordt de instroom met twintig procent verlaagd. Dit gebeurt in twee stappen, tien procent in 2007 en tien procent in 2008. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Van der Hoeven van onderwijs.

De Commissie Innovatie Mondzorg, ingesteld door voormalig staatssecretaris Rutte mede namens minister Hoogervorst, heeft onder voorzitterschap van de heer Linschoten advies uitgebracht aan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De mondhygiënisten zullen zich vooral bezighouden met de eenvoudiger behandelingen. Tandartsen kunnen zich dan steeds meer richten op de ingewikkelde gevallen. De toename van het aantal mondhygiënisten zorgt er voor dat de instroom van het aantal studenten in de universitaire tandartsenopleiding verlaagd kan worden.
 
bron:VWS