De internationaal samengestelde commissie "Review Degrees", die onderzoek deed naar een Nederlands gradenstelsel dat internationaal bruikbaar is, adviseert om voor de verschillende soorten opleidingen in het hoger onderwijs ook verschillende titels te gaan voeren. De titels moeten volgens de commissie duidelijk aangeven voor welk soort opleiding ze staan, praktijkgericht of onderzoeksgericht. Een graad zou dus niet moeten afhangen van het soort instelling, hbo-instelling of universiteit.

Dat staat in het rapport .Bridging the gap between theory and practice. dat vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd. Staatssecretaris Rutte (Onderwijs) geeft in een eerste reactie aan dat het rapport hem in grote lijnen aanspreekt. Rutte zal later dit jaar een definitieve reactie aan de Tweede Kamer sturen.

In de praktijk betekent het dat onderzoeksgerichte Bachelors (B) en Masters (M) de toevoeging Arts (A) of Science (Sc) krijgen. Beroepsgerichte afgestudeerden krijgen de titel Bachelor (B) of Master (M) mee. Voor beroepsgerichte studies met een substantiële onderzoekscomponent kunnen achter de titels B en M, naast de toevoegingen Arts of Science, toevoegingen worden gebruikt die verwijzen naar het vakgebied, bijvoorbeeld Bachelor of Arts in American Studies. Volgens de commissie is deze laatste mogelijkheid momenteel nog nauwelijks van toepassing op de Nederlandse situatie in het hoger beroepsonderwijs. Maar met de grotere diversiteit in soorten opleidingen zal deze titulatuur in de toekomst meer gebruikt gaan worden.

De commissie, onder leiding van de Noorse professor Abrahamsen, is begin dit jaar ingesteld om de onduidelijkheid over het Nederlandse gradenstelsel op te lossen. De commissie heeft haar verbazing geuit over de strikte Nederlandse scheiding tussen hbo.s en universiteiten en ziet in de toekomst meer overlap tussen beiden soorten onderwijs ontstaan. Overigens heeft de commissie vastgesteld dat er geen eenduidige internationale titulatuur bestaat.

bron:OCW