Op 1 januari 2006 telde het motorfietsenpark 553 duizend motorfietsen. In 1996 waren dat er nog 315 duizend. Hiermee is het aantal motoren tussen 1996 en 2006 met gemiddeld 7,5 procent per jaar toegenomen. Dit blijkt uit de jaarlijkse tellingen zoals zij door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden uitgevoerd.

Veel veertigers
Op 1 januari 2006 waren er 545 duizend motorfietsen in particulier bezit, 137 duizend meer dan in 2000. Het aantal motorfietsen is afgenomen onder personen van 18 tot 30 jaar en toegenomen onder personen van 30 jaar en ouder, het sterkst onder personen van 40–49 jaar. In 2006 waren er gemiddeld 75 motorbezitters per duizend veertigers. In 2000 was dit nog 45 per duizend veertigers. Hiermee is de motorfiets in deze leeftijdsklasse inmiddels het meest populair. In 2000 was de motorfiets nog het meest populair onder dertigers.
Eerste kwartaal 2006 minder motorfietsen verkocht
In de eerste drie maanden van 2006 zijn slechts 3,8 duizend nieuwe motorfietsen verkocht. Dat is 16 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2005 en zelfs 37 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2004. De laatste vijf jaar worden er ongeveer 17 duizend nieuwe motorfietsen per jaar verkocht. De meeste motorfietsen worden verkocht in het tweede kwartaal, voor de zomer.
Meer zware motorfietsen
Ruim 40 procent van de nieuw verkochte motorfietsen heeft in het eerste kwartaal 2006 een cilinderinhoud van 950 cc en meer. Tien jaar eerder was dit 25 procent. Ongeveer een op de tien is een lichte motorfiets (tot 550 cc).
bron:CBS