Selecteer een pagina

Twee jongens van 16 en 17 jaar zijn vandaag veroordeeld voor hun aandeel in een reeks van uiterst gewelddadige incidenten in december en januari in Alkmaar. De rechtbank acht de 17-jarige schuldig aan à©à©n poging tot moord in vereniging, twee pogingen tot doodslag in vereniging, afpersing en vernieling in vereniging. Hij is veroordeeld tot 18 maanden jeugddetentie, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren met als bijzondere voorwaarde contact met de jeugdreclassering.

De deskundigen en de Raad voor de Kinderbescherming hadden geadviseerd de maatregel PIJ (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) op te leggen, en de officier van justitie had die maatregel ook geëist. De rechtbank is echter van oordeel dat niet is voldaan aan alle criteria voor het opleggen van die maatregel. Wel kan in het kader van het contact met de jeugdreclassering eventueel verplicht een behandeling plaatsvinden.

De 16-jarige krijgt voor het medeplegen van afpersing een taakstraf, bestaande uit een werkstraf en een leerstraf sociale vaardigheden, van in totaal honderddertig uren en vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Gedurende de proeftijd moet hij zich houden aan de aanwijzingen van de jeugdreclassering.

De reeks gewelddadigheden ving aan op 18 december toen iemand op de Rekerdijk in Alkmaar werd beroofd. De verdachten en medeverdachten hadden die avond het plan iemand te beroven. Het slachtoffer werd bedreigd en de verdachten gebruikten grof geweld. Zij omsingelden het slachtoffer en sloegen hem meerdere keren met hun vuisten en met een knuppel. Alleen bij dit misdrijf was naast de 17-jarige ook de 16-jarige betrokken.

In de nacht van 2 op 3 januari vonden twee pogingen tot doodslag plaats, aan de Molenkade. Op 7 januari was de 17-jarige betrokken bij een poging tot moord in het Victoriepark.

Moord en doodslag

Volgens de rechtbank werkten verdachte en zijn medeverdachten bij de geweldsuitbarstingen dusdanig bewust en nauw samen dat van medeplegen gesproken kan worden. Bij de poging tot moord handelden verdachten niet uit een opwelling; zij gaven uitvoering aan een eerder genomen besluit iemand 'te pakken'. De verdachten wisten wat er zou gebeuren. Zij waren immers steeds gewapend en wisten van elkaar dat zij in staat en bereid waren die wapens te gebruiken.

Bij de slachtoffers is lichamelijk en psychisch leed veroorzaakt. Zij liepen zwaar lichamelijk letsel op. Dat zij overleefden, is een gelukkige omstandigheid die geenszins aan de twee verdachten of hun medeverdachten is te danken, aldus de rechtbank. Daarnaast hebben de gebeurtenissen een golf van ontzetting in de samenleving teweeggebracht. Vele inwoners van Alkmaar voelden zich niet meer veilig in hun eigen woonplaats.

bron:Rechtbank Alkmaar