Het ministerie van Buitenlandse Zaken en academische instellingen gaan nauwer samenwerken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dit heeft minister Van Ardenne voor ontwikkelingssamenwerking bekend gemaakt. Het samenwerkingsprogramma krijgt de naam IS-Academie. Doel van het programma is om onderzoek en ontwikkelingsbeleid optimaal op elkaar te laten aansluiten.

De IS-Academie bestaat uit samenwerkingsprogramma's tussen Buitenlandse Zaken en academische instellingen in Nederland of een ontwikkelingsland. In 2005 gaan samenwerkingsprogramma's van start op het gebied van o.a. onderwijs, HIV/Aids bestrijding, goed bestuur en maatschappelijk middenveld. Zo zal bijvoorbeeld met de Universiteit van Amsterdam worden onderzocht hoe lokale kennis beter kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van (inter)nationaal aidsbeleid. Ook wordt bekeken wat voor soort onderwijs het meest effectief is in post-conflict situaties. Met de Radboud Universiteit Nijmegen wordt onderzocht welke rol zuidelijke maatschappelijke organisaties spelen in democratiseringsprocessen.

In het kader van de IS-Academie kunnen bijvoorbeeld studenten of jonge onderzoekers binnen Buitenlandse Zaken worden ingezet en ambtenaren kunnen het geven van gastcolleges of het uitvoeren van promotieonderzoek door ambtenaren.

Zowel Buitenlandse Zaken als de universiteit dragen evenveel bij aan de uitvoering van het samenwerkingsprogramma, dat maximaal vijf jaar duurt. Buitenlandse Zaken streeft naar de uitvoering van vijftien samenwerkingsprogramma's in de komende vijf jaar en stelt daar vijftien miljoen euro voor beschikbaar.

bron:BZ