De stichtingen die voor de economisch-administratieve, sociaal-juridische en beveiligings sectoren van het middelbaar beroepsonderwijs leermiddelen ontwikkelen, gaan hun krachten bundelen. Zij hebben een intentieverklaring getekend voor de oprichting van de Stichting Praktijkleren. Deze stichting, die op 1 april 2006 van kracht wordt, moet bijdragen aan een integrale benadering van de productie van leermiddelen en leerhulpmiddelen voor de sector.

Het middelbaar beroepsonderwijs voert op dit moment belangrijke vernieuwingen door met de invoering van het zogenoemde competentiegericht beroepsonderwijs. Het implementeren hiervan vraagt om het ontwikkelen van nieuwe producten (leermiddelen) en diensten (leerhulpmiddelen). De onderwijsinstellingen in het economisch-administratieve, het sociaal-juridische en beveiligings beroepsonderwijs hebben aangegeven deze producten en diensten niet volledig zelfstandig en onafhankelijk van elkaar te kunnen en willen ontwikkelen. De oprichting van de Stichting Praktijkleren voorziet dan ook in een behoefte om snel en adequaat te kunnen voorzien in lesmateriaal dat de onderwijsvernieuwing ondersteunt. Koopkrachtbundeling, vraagarticulatie en integraal ontwerp zijn hierbij de sleutelbegrippen. Samenwerking tussen de scholen en het beroepenveld staat daarbij centraal. Op die manier wordt ook de verbinding  tussen het
binnen- en buitenschools praktijkleren versterkt.

Aan de Stichting Praktijkleren in oprichting nemen de volgende stichtingen en organisaties deel:
Stichting CGL Economie (Stichting Consortium Competentiegericht Leren)
Stichting EbA (Stichting Examenbank Administratie)
Stichting BIT Simulaties
bron:Stichting Praktijkleren i.o.