Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, is verheugd dat minister Brinkhorst van Economische Zaken per 1 september aanstaande een nieuwe voorzitter van het college heeft benoemd, de heer mr Chris Fonteijn.

Huidig collegevoorzitter Jens Arnbak reageert: 'Mede namens mijn beide collega's in het college feliciteer ik de heer Fonteijn van harte met zijn benoeming tot mijn opvolger als voorzitter van het college van OPTA. Wij wensen hem alvast veel succes toe in zijn nieuwe functie en stellen alles in werking om de overdracht soepel te laten verlopen'.

Het huidige college van OPTA bestaat, naast prof. dr J.C. Arnbak, uit mevrouw mr. L.Y. Gonà§alves-Ho Kang You en jonkheer mr. H.A. van Karnebeek. Het college heeft sinds de oprichting van OPTA in 1997 in deze samenstelling gefunctioneerd en heeft in het najaar van 2004 besloten het stokje door te willen geven. De minister van Economische Zaken benoemt de drie nieuwe leden van het college van OPTA.

bron:Opta