Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft besloten om KPN meer ruimte te geven om kortingen te verlenen op de markt voor vaste telefonie, die door de opkomst van onder andere internetbellen steeds meer concurrentie kent. Alternatieve aanbieders van vaste telefonie krijgen daarbij de mogelijkheid om zelf abonnementen te verkopen aan eindgebruikers. OPTA legt aan KPN de verplichting op hier aan mee te werken, hetgeen de concurrentie naar verwachting verder stimuleert.

De regulering van de markt voor internationaal bellen vervalt in het geheel. OPTA stelt verder vast dat onder de huidige regulering de markt voor breedband internettoegang naar behoren functioneert. Op enkele markten voor huurlijnen vervallen verplichtingen voor KPN.

KPN heeft op vrijwel alle vaste telefoniemarkten nog steeds aanmerkelijke marktmacht. Veel van de huidige verplichtingen waaraan KPN moet voldoen om marktwerking te stimuleren blijven dan ook in stand. Nieuw is dat de zogenaamde carrier (pre)select-bedrijven de mogelijkheid krijgen een totaalpakket aan hun klanten te bieden. Dat wil zeggen, zij kunnen à©à©n rekening gaan sturen voor zowel het abonnement als de telefoongesprekken. Nu nog wordt het abonnement door KPN gefactureerd en het belverkeer door de alternatieve aanbieder.

Naar verwachting is er in de komende jaren sprake van verder toenemende concurrentie op de markten voor vaste telefonie. Hierdoor wordt het mogelijk KPN meer vrijheid te gunnen om eindgebruikers kortingen, flatfee-diensten en gebundelde producten aan te bieden. Voor de kortingen waarvan evident is dat zij toegestaan zijn, hoeft KPN niet langer vooraf toestemming te vragen aan OPTA, omdat OPTA in deze gevallen achteraf gaat bekijken of er sprake is van een overtreding van de regels. Als dat zo is, worden dit zwaarder bestraft.

Om ervoor te zorgen dat internetbellen ook door concurrenten kan worden aangeboden mag KPN niet onder kostprijs (die op zich lager ligt dan de huidige prijs van het bellen) aanbieden. Internetbellen concurreert immers met de traditionele telefonie en op die markt heeft KPN aanmerkelijke marktmacht.

De markt voor breedband internettoegang werkt goed, KPN blijft daar de plicht houden om concurrenten toe te laten tot het aansluitnetwerk. Er worden geen nieuwe verplichtingen opgelegd, ook niet voor toegang tot de kabelnetwerken. In de markten voor huurlijnen is aanleiding om KPN op enkele markten van de tot nu toe bestaande verplichtingen te ontslaan, omdat er sprake is van effectieve concurrentie.

Deze conclusies presenteert OPTA vandaag in haar ontwerpbesluiten voor de markten voor vaste telefonie, breedband internettoegang en huurlijnen. Die ontwerpbesluiten gaan nu een uitgebreide nationale consultatieprocedure in, waarbij een ieder zijn zienswijze tegen de besluiten kan indienen bij Opta. Daarnaast kunnen de collega-toezichthouders in de Europese Unie hun mening naar voren brengen en dient de Europese Commissie met de besluiten in te stemmen. Opta verwacht dat de besluiten vanaf het late najaar in werking treden. Opta heeft in dit voorjaar voor in totaal 19 markten voor elektronische communicatie bepaald of er voldoende concurrentie is. Voor meer informatie over de marktanalyses. 

bron:Opta