De ondernemers in de industrie blijven ook in mei positief gestemd. Wel zijn ze een stuk minder optimistisch dan in de voorgaande maanden. Dat komt vooral doordat de ondernemers minder positief zijn over hun toekomstige productie. Producenten van halffabrikaten rekenen op hogere afzetprijzen voor hun producten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Ondernemers minder positief over toekomstige productie
Het producentenvertrouwen in de industrie is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.
Het producentenvertrouwen in de industrie is in mei uitgekomen op 3,3. Vorige maand was dat nog 6,1. De daling van het vertrouwen in mei komt na vier maanden van stijging. Het producentenvertrouwen is terug op het niveau van rond de jaarwisseling. De Nederlandse industriële ondernemers zijn vooral een stuk minder optimistisch over de verwachte productie in de komende drie maanden. Dit getemperde optimisme is te zien bij de producenten van investeringsgoederen en die van consumptiegoederen. Daarnaast zijn de industriële producenten iets minder tevreden over de voorraad gereed product dan vorige maand. Het oordeel over de orderpositie blijft onveranderd zeer positief.
Producenten van halffabrikaten verwachten hogere prijzen
In mei 2006 verwacht 14 procent van de industriële ondernemers de verkoopprijzen te verhogen, terwijl 6 procent lagere prijzen verwacht. Het aantal ondernemers in de industrie dat hogere prijzen verwacht, is daarmee niet sterk gewijzigd. Wel concentreert de verwachting van hogere prijzen zich bij de producenten van halffabrikaten. Bij de producenten van investeringsgoederen is er nog maar een kleine meerderheid die hogere prijzen verwacht. In de consumptiegoederenindustrie zijn de ondernemers die lagere prijzen verwachten net in de meerderheid.

De ondernemers verwachten nog geen uitbreiding van de werkgelegenheid. Ongeveer 13 procent wil het aantal personeelsleden verminderen, terwijl 9 procent verwacht de personeelsomvang in de komende drie maanden uit te breiden. Deze uitkomst is iets negatiever dan in de beide voorgaande maanden.
bron:CBS