Het producentenvertrouwen in de industrie is in maart 2006 gestegen naar 5,9. Dat is de hoogste stand in meer dan vijf jaar. De industriële ondernemers zijn in maart vooral positiever geworden over hun orderpositie. Het aantal ondernemers dat minder personeel wil, is nog maar nauwelijks hoger dan het aantal dat meer personeel wil. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Ondernemers vooral positiever over hun orderpositie
Het producentenvertrouwen in de industrie is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Het producentenvertrouwen in de industrie is in maart 1,3 punt hoger dan in februari. Het is de derde maand op rij dat het producentenvertrouwen toeneemt. Al een half jaar is het producentenvertrouwen hoger dan in de vierenhalf jaar daarvoor. Sinds december 2000 zijn de ondernemers in de industrie niet meer zó positief geweest als in maart 2006. De Nederlandse industriële ondernemers zijn vooral optimistischer over hun orderpositie. De orderpositie heeft dan ook de hoogste stand in vijf jaar bereikt. Ook over hun toekomstige productie zijn de industriële ondernemers positiever. Daarentegen zijn ze over hun voorraad gereed product iets minder tevreden dan vorige maand.
Industrie verwacht nauwelijks nog krimp werkgelegenheid
Het aantal ondernemers dat de personeelsomvang verwacht te verminderen, overtreft nauwelijks meer het aantal dat de omvang wil uitbreiden. Van de ondernemers wil 13 procent het aantal personeelsleden verminderen, terwijl 10 procent verwacht de personeelsomvang in de komende drie maanden uit te breiden. Het percentage ondernemers dat meer mensen in dienst wil nemen, is het hoogste sinds juni 2001. In maart 2006 verwacht 13 procent van de ondernemers de verkoopprijzen te verhogen, terwijl 7 procent lagere prijzen verwacht. De producenten van halffabrikaten en investeringsgoederen verwachten in maart 2006 per saldo hogere prijzen. In de consumptiegoederenindustrie zijn er juist meer ondernemers die lagere prijzen verwachten dan ondernemers die hogere prijzen verwachten.
bron:CBS