De politie heeft op 1 mei terecht en professioneel opgetreden tegen de grote groep Duitse jongeren die voor een gevaarlijke situatie zorgde rondom de Slingeplas in Bredevoort. Dat heeft de hoofdofficier van justitie aan de politie laten weten, naar aanleiding van een onderzoek dat was ingesteld door het regionale bureau integriteit en veiligheid van de politie Noord- en Oost-Gelderland.

Op 1 mei bezochten Duitse jongeren massaal de Slingeplas. Onder invloed van drank ontstonden verschillende vechtpartijen en opstootjes tussen de jongeren onderling. In combinatie met het vele (gebroken) glas dat aanwezig was (denk aan glazen flessen waarin de drank had gezeten), gaf dit een gevaarlijke situatie. De medewerkers van de recreatieplas waarschuwden de politie. De officier van dienst van de politie besloot tot ontruiming van de plas, omdat de situatie niet in de hand te houden was. Het grootste deel van de jongeren verliet de plas zonder moeilijkheden. Echter, een aantal van hen moest gedwongen worden zich naar de uitgang te begeven.

De ontruiming gebeurde door politiemensen met behulp van twee politiehonden. Bij de ontruiming werd enkele malen de wapenstok gebruikt en werd een diensthond ingezet. Enkele jongeren raakten lichtgewond. Een jongen werd naar het ziekenhuis vervoerd omdat hij een astma-aanval kreeg.

Een aantal leden van de mobiele eenheid was juist op de terugweg van een wedstrijd van de Graafschap. Deze groep werd ter assistentie naar de Slingeplas gestuurd. Bij aankomst bleek dat de reguliere politie de zaak daar al onder controle had. Vervolgens werd de mobiele eenheid ingezet om de jongeren naar de grens te begeleiden om massale vernielingen te voorkomen. In totaal werden ongeveer 25 politiemensen ingezet.

De korpsleiding besloot de gang van zaken rondom de Slingeplas te laten onderzoeken door het bureau integriteit en veiligheid. Uit dit oriënterend onderzoek bleek dat het politieoptreden professioneel was en het geweldsgebruik was gerechtvaardigd. Dit betekent dat de juiste geweldsmiddelen op de juiste manier zijn gebruikt. De hoofdofficier van justitie is het eens met deze conclusie en heeft besloten van verder onderzoek af te zien. De twee klachten van de Duitse ouders zijn behandeld. In een gesprek met à©à©n van hen is uitleg gegeven over het onderzoek. Men heeft kennis genomen van de uitslag en wilde de uitslag op zich laten inwerken. De andere ouders zijn niet op de uitnodiging van de politie verschenen om over het resultaat geïnformeerd te worden.

bron:Politie Noord en Oost Gelderland