Politie en justitie moeten gaan experimenteren met de aanwezigheid van advocaten bij
politieverhoren. Dat stelt het bestuur van de Nederlandse Orde van Advocaten, de Algemene Raad, in een brief aan leden van de Tweede Kamer. De Algemene Raad is van oordeel dat een dergelijk experiment in het belang is van de waarheidsvinding en een zorgvuldige rechtsgang.

Op 25 januari aanstaande vergadert de Tweede Kamer over het Programma versterking
opsporing en vervolging. Tijdens het debat worden de voorstellen besproken die politie en justitie hebben gedaan naar aanleiding van de Schiedammer parkmoordzaak. Aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor maakt daar geen deel van uit.

Een gemiste kans, meent het bestuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. De advocaat kan door zijn aanwezigheid bij het verhoor 'optreden als procesbewaker en tevens een bijdrage leveren aan de tegenspraak die politie en openbaar ministerie nu intern willen organiseren'.
Verder wijst de Algemene Raad op de situatie in andere landen van de Europese Unie: in 17 van de 25 EU-landen heeft de advocaat het recht om bij politieverhoren aanwezig te zijn. Onderzoek in Engeland, Wales en een aantal Scandinavische landen heeft uitgewezen dat door de aanwezigheid van de advocaat het aantal bekentenissen niet afneemt. Bovendien worden bekentenissen later minder vaak ingetrokken wanneer ze zijn gedaan in aanwezigheid van de advocaat. De Algemene Raad bepleit een experiment, aangezien het om financiële en organisatorische redenen een te grote ingreep zou zijn om deze bevoegdheid ineens en over de gehele linie in te voeren. Indien het experiment succesvol verloopt, kan het worden uitgebreid of worden vastgelegd in een wettelijke regeling.
bron:Orde van Advocaten