Hoe krijg je 1429 werkloze ict'ers weer aan het werk. Zo hoog was op 1 mei 2005 het aantal ict'ers in Noord-Nederland zonder baan. Heel belangrijk is dat deze groep in ieder geval aansluiting houdt met wat er in deze snel groeiende tak aan de gang is. Dat bedachten ook de oprichters van OSGroningen zich. OS staat voor Open Source. Open source wil zoveel zeggen dat ontwikkelaars van programma's hun broncode vrijgeven zodat elke programmeur aan de ontwikkeling kan meewerken. Een bekend open source programma is Open Office.

Omdat steeds meer bedrijven open source programma's gebruiken en ook door de overheid wordt gestimuleerd zag David Struik, zelf ook werkloos ict'er een kans om collega's weer aan de slag te krijgen. Hij richtte met een aantal gelijkgestemden OSGroningen op. Een uniek idee, want nergens ter wereld is een dergelijk innovatief systeem bedacht om deskundigen weer aan het werk te krijgen.

Arbeidsproces
"Wij willen bereiken dat ict'ers met behoud van uitkering projectmatig bezig blijven in hun vak om zodoende snel weer terug kunnen keren in het arbeidsproces", zegt Struik. "We hebben bedacht dat we acht open sourceprojecten opzetten waar tien mensen twintig uur per week een half jaar aan de slag kunnen. Dat houdt in dat we 160 deelnemers aan het project onbetaald werk kunnen bieden. Dat is nodig omdat als je een half jaar werkloos bent in deze branche moeilijk herplaatst kunt worden."

Sinds de voorzichtige start op 21 oktober zijn al vier deelnemers doorgestroomd naar een reguliere baan.

OSGroningen is momenteel druk in gesprek met de overheid over subsidies en met UWV om te zorgen dat de deelnemers hun uitkering niet kwijtraken. "Ons geld moet uit reïntegratiegelden en bij bedrijven vandaan komen. We kunnen, willen en mogen niet  concurrerend voor welk uitzendbureau ook. We krijgen van heel veel kanten juist positieve reacties op ons project", geeft Struik aan. "De gemeente Groningen, de NOM en het Adviescollege voor de Markt zijn enthousiast."

Idioten
Struik noemt dat ook geen wonder. "We hebben hier ´idioten' zitten die vrijwillig hun vak uitoefenen. Ze zijn allemaal erg gemotiveerd en zonder uitzondering professionals op hun vakgebied. We merken bovendien dat er veel animo onder ict'ers bestaat om hier aan de slag te gaan. Het is de bedoeling dat we drie vormen van uitstroom kennen: naar een vaste baan, naar tijdelijk werk en de mogelijke spin off. Want het mag duidelijk zijn dat als wij tien mensen twintig uur per week, langer mag niet, laten samenwerken dan kan ik me heel goed voorstellen dat zij bij een innovatief idee een bedrijf oprichten. Dat zijn onze doelstellingen."

Om bestaansrecht te hebben heeft OSGroningen een bedrijfsplan opgesteld waarbij wordt gehoopt uit verschillende sociale potjes en uit het bedrijfsleven geld te krijgen om de komende drie jaar voort te kunnen. Om OSGroningen professioneel te kunnen runnen is geld nodig voor een projectmanager, een personeelsfunctionaris, een contactpersoon met het bedrijfsleven, secretariaat en beheer. Daarnaast moet gezocht worden naar geschikte huisvesting.

Arbeidspotentieel
Struik: "Wij denken dat als je de Noordelijke economie wilt verbeteren er voldoende arbeidspotentieel moet zijn. Daar zijn we hard mee bezig. Landelijk wordt er niets voor werkloze ict'ers gedaan. Wij bieden ze de mogelijkheid om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt."

OSGroningen is tijdelijk gehuisvest op het industrieterrein in Groningen. De start is mede mogelijk gemaakt door afgeschreven computers van Philips Drachten, meubilair van Mammamini en stoelen van de stichting Petit Mbao.

bron:OSGroningen