Gedurende de zomervakantie is er tijdelijk geen spreekuur van de gebiedsagenten in de Zeeheldenwijk en Zuidwijk. Op donderdag 30 juni vindt het laatste inloopspreekuur plaats. Vanaf donderdag 18 augustus kunnen de bewoners van beide wijken weer terecht bij de agenten om bijvoorbeeld melding te doen van overlast of vernielingen in hun wijk. Ook kan er aangifte gedaan worden. De gebiedsagenten geven daarnaast preventieadvies met betrekking tot woning- of auto-inbraak.

Het inloopspreekuur wordt sinds februari in samenwerking met de Stichting Samenlevingsopbouw georganiseerd. Het is bedoeld om het contact tussen burgers en politie te intensiveren en de drempel ertoe te verlagen. Het inloopspreekuur vindt na de zomervakantie nog steeds elke week plaats op donderdagmiddag van 14.00 tot 14.30 uur.

Bron: Politie Zuid-Holland-Zuid