De angst onder Nederlanders van middelbare leeftijd dat hun ouders in het verpleeghuis terechtkomen is groot. Zij zijn echter niet in staat of bereid de zorg voor hun ouders zelf op zich te nemen, laat staan 24 uur per dag. De groei van het aantal mensen met dementie kan dus niet alleen worden opgevangen door familie en kinderen. Een maatschappelijke discussie over alternatieve zorgvoorzieningen is daarom noodzakelijk.

TNS NIPO heeft in opdracht van Stichting Alzheimer Nederland een onderzoek uitgevoerd onder 800 Nederlanders tussen de veertig en zestig jaar. Nederland telt in deze leeftijdsgroep zo'n 4,8 miljoen mensen. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 48% van de ondervraagden iemand in zijn eigen omgeving kent die last heeft van dementie. Bijna driekwart van de ondervraagden heeft er redelijk (tot veel) moeite mee dat de zorg voor een dementerende ouder voor hun rekening zou komen. En 71% heeft moeite met de gedachte dat hun ouder dan in een verpleeghuis terecht komt.

Zorg thuis biedt weinig soelaas. Slechts 56% van de ondervraagden wil of kan vrije tijd inleveren om voor hun dementerende ouder te zorgen. Nog minder ondervraagden willen samen met broers en zussen voor een dementerende ouder zorgen of dichterbij gaan wonen. Minder werken, bij vader of moeder in huis wonen of het in huis nemen van een van de ouders zijn het minst populair.

Als de zorg te zwaar wordt en opname onvermijdelijk is, willen de kinderen het liefst dat hun dementerende ouder in een huis gaat wonen waar hij voor zichzelf kan zorgen, onder begeleiding van een verzorgende. Maar liefst 86% gaf de voorkeur aan deze zogenaamde kleinschalige woonvoorziening. Dit zijn zo'n 4 miljoen Nederlanders. Niet voor niets een woonvorm voor dementerenden waarvan Alzheimer Nederland de groei stimuleert.

Zwaard van Damocles
Directeur Marc Wortmann van Alzheimer Nederland: 'Veertigers en vijftigers zijn druk bezig met hun werk en hebben vaak nog kinderen thuis. Zorgen voor een dementerende ouder is hiermee moeilijk te combineren. Je kunt zeggen dat dementie voor deze groep als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Mensen moeten zich afvragen of de alternatieve mogelijkheden van zorg wel zo ideaal en haalbaar zijn, voor hun ouders à©n voor zichzelf. De cijfers uit ons onderzoek maken duidelijk dat de gezondheidszorg nຠmoet veranderen om onnodig veel ellende te voorkomen.'

De resultaten van het onderzoek staan in het Alzheimer Magazine, het nieuwe tijdschrift van Stichting Alzheimer Nederland dat deze week verschijnt.

bron:Alzheimer Stichting