ANBO voor 50-plussers ontvangt de laatste weken steeds meer klachten van haar 170.000 leden over de vele doemscenario's die rouleren over de vergrijzing. Ouderen zijn het vergrijzingspook beu en sommigen zijn zelfs boos over het 'aanhoudende gezeur over dure ouderen, die maar geld opmaken en geld kosten'. De discussie over de kosten van de zorg en de AOW is eenzijdig toegespitst op herverdelen van de vergrijzingslast, en verscherpt de tegenstellingen binnen generaties. De draagkracht van de Nederlandse economie en de alternatieve politieke keuzes blijven onbesproken.

'Ik hoop dat er eindelijk eens wordt gekeken naar wat ouderen vandaag de dag nog waard zijn' en 'de term vergrijzing is misleidend. Alsof het hier gaat om de
gekke-koeienziekte', zijn voorbeelden van wat ouderen vinden. Een ander: 'de geldhoop van Nederland is van ons allemaal en daarbinnen kennen we geen heilige leeftijden, maar alleen de principes onderlinge solidariteit en dragen naar draagkracht'.

De klachten die ANBO ontvangt spitsen zich toe op het Kabinetsbeleid van de afgelopen jaren. Veel aanpassingen en bezuinigingen zijn doorgevoerd met als alibi de vergrijzing, terwijl er ook andere politieke keuzes en argumenten mogelijk zijn. Sommige ouderen stellen voor 1 procent van de BTW te reserveren voor de AOW, zodat iedereen er aan meebetaalt. Of willen het lage successierecht voor goede doelen afschaffen, kinderbijslag alleen voor diegenen die het echt nodig hebben en AOW-premiebetaling over een hoger inkomen dan de ruim 30.000 euro die op dit moment geldt. Anderen vinden de Betuwelijn verspild geld, protesteren tegen de kosten van de JSF, de Nederlandse missie in Uruzgan of de instandhouding van het Koninklijk huis. Velen vragen zich af hoe het nu zit met het AOW-spaarfonds en protesteren tegen fiscalisering van de AOW.

Ouderenbond ANBO is verrast dat de vergrijzing zo sterk onder de huidige ouderen leeft. De belangenorganisatie gaat de leden actief betrekken bij de vergrijzingdiscussie. Dit zal gebeuren via de website en bijeenkomsten in het land.

bron:ANBO