Het kabinet overweegt een motie naast zich neer te leggen over de reparatie van de
koopkracht van ouderen met de allerlaagste inkomens (Trouw, vrijdag 4 november 2005). Uitvoering van de motie zou een principiële inbreuk op het belastingstelsel betekenen, vindt het kabinet. Het Coà¶rdinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) is teleurgesteld dat het kabinet plannen heeft om de motie te laten vallen.

 

Zeker als er systeemproblemen of principiële overwegingen aan ten
grondslag liggen. Juist de groepen waarvoor de koopkrachtmaatregelen zijn bedacht, kunnen indien de motie vervalt niet profiteren van de fiscale compensatiemaatregelen die met Prinsjesdag zijn bedacht. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn!

Het CSO vindt dat deze huishoudens enige vorm van compensatie moeten krijgen. Deze maatregel moet constructief zijn en mag niet leiden tot overmatig administratieve lasten.

bron:CSO