Het Nationaal Fonds Ouderenhulp opent vandaag een meldpunt waar ouderen terecht kunnen met klachten, opmerkingen en ideeën over ouderenhangplaatsen.  Aanleiding is het wegsturen van een dertigtal hangouderen uit een Almeerse vestiging van McDonald.s. De winkeliersvereniging van Oude Pekela kondigde eerder dit jaar al een samenscholingsverbod af voor ouderen in een winkelcentrum.

Ouderen kunnen hun klachten melden via de website (www.ouderenhulp.nl) of via de
ouderenhulplijn 0900-6080100. De reacties die binnen komen op het meldpunt worden geïnventariseerd om een goed inzicht in de omvang van dit probleem te krijgen. Waar mogelijk zal het Fonds actie ondernemen om de meest schrijnende situaties aan te pakken.

De incidenten met hangouderen in Almere en Oude Pekela staan niet op zichzelf. Het
ontbreken van geschikte plaatsen waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten in bijvoorbeeld
winkelcentra is een groeiend probleem in Nederland.

De overheid stimuleert dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, maar
investeert niet of nauwelijks in geschikte ontmoetingsplekken om de groeiende eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Het Nationaal Fonds Ouderenhulp vindt het opvallend dat de overheid wel investeert in hangplekken voor jongeren, maar niet in hangplekken voor ouderen. Zou dit ermee te maken hebben dat ouderen minder overlast veroorzaken?

Er is een sterk groeiende behoefte aan goede ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen om
eenzaamheid tegen te gaan. In Nederland leven maar liefst 800.000 ouderen die eenzaam
zijn; een groep van 200.000 ouderen geeft aan zich extreem eenzaam te voelen.

Het Nationaal Fonds Ouderenhulp vindt dat ouderen niet weggestopt mogen worden in hun
woning of bejaardencentra. Nu kunnen ouderen elkaar o.a. ontmoeten in bejaardentehuizen of buurtcentra, maar hierbij missen ze de interactie met de samenleving. De ouderenhangplekken moeten midden in de samenleving komen, dus in winkelcentra en restaurants.

Het Nationaal Fonds Ouderenhulp zet zich actief in om ouderen uit hun sociaal isolement te halen. Onder meer door het beschikbaar stellen van diensten als een
boodschappenbegeleidingsdient, een Ouderenhulplijn, en de organisatie van Kerstdiners.

bron:Nationaal fonds Ouderenhulp