Op vrijdag 2 december 2005 ontving de rechtbank Haarlem een telefonisch verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, vestiging Haarlem. Dit verzoek had betrekking op een baby die in het ziekenhuis van de Vrije Universiteit van Amsterdam was opgenomen, waarbij de Raad van de Kinderbescherming op grond van artikel 1:272 van het Burgerlijke Wetboek verzocht het kind onder voorlopige voogdij te stellen en daarbij de ouders tijdelijk te schorsen in de uitoefening van het ouderlijk gezag. Omdat het ging om een uiterst spoedeisende zaak, kon het verhoor van de ouders niet worden afgewacht en heeft de kinderrechter nog diezelfde dag het verzoek toegewezen.

De wet biedt de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen zonder de ouders te horen een dergelijke beslissing te nemen. Het spoedeisende karakter bleek echter nergens anders uit dan uit het telefonisch verzoek van de Raad van de Kinderbescherming. De mondelinge behandeling van het verzoek, waarbij aan de orde zal zijn of de maatregel in stand dient te blijven, zal aanstaande vrijdag 9 december 2005 achter gesloten deuren plaatsvinden voor een meervoudige familiekamer in de rechtbank Haarlem. Alle partijen zullen dan in de gelegenheid worden gesteld hun mening kenbaar te maken.

bron:Rechtbank Haarlem