Het vmbo krijgt van ouders het rapportcijfer 7,4. Dat is hoger dan in 2005, toen ouders het vmbo nog een 7,0 gaven. Daarmee vinden ouders het VMBO bijna net zo goed als het voortgezet onderwijs als geheel. Ook leraren in het vmbo worden door ouders nu net zo
goed gevonden als andere leraren uit het voortgezet onderwijs. Dat staat in de Onderwijsmeter 2006 die minister Van der Hoeven gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ouders beoordelen, net als voorgaande jaren, de kwaliteit van de school en de leraren hoger dan Nederlanders in het algemeen. In het basisonderwijs scoren individuele aandacht en persoonlijke begeleiding het hoogst. In het voortgezet onderwijs het aanleren van vaardigheden zoals zelfstandigheid, jezelf kunnen uiten en plannen. Binnen het middelbaar beroepsonderwijs worden de praktijkgerichtheid en het opleidingsaanbod als grootste successen gezien. Bijna tweederde van de Nederlanders en ouders geeft aan dat het mbo een goede opleiding is om een goede baan te krijgen. Binnen het hoger onderwijs zijn
Nederlanders erg te spreken over de keuzemogelijkheden aan opleidingen. De praktijkgerichtheid en het aanleren van vaardigheden zijn hier de voornaamste
succesfactoren.

Steeds minder mensen maken zich zorgen over het lerarentekort. Veiligheid blijft een issue in het onderwijs. Binnen het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs is de zorg om gedragsproblemen toegenomen ten opzichte van vorig jaar. In het voortgezet onderwijs was dit vorig jaar al een van de zorgpunten en in 2006 is dat zo gebleven, met name in het vmbo in grote steden.  Nederlanders en ouders willen in het voortgezet onderwijs dan
ook meer aandacht voor normen en waarden en zaken als orde en discipline.

De eindtoets in het basisonderwijs wordt niet heel belangrijk gevonden. Een ruime meerderheid van de Nederlanders (71 procent) en de ouders (76 procent) geeft aan dat basisscholen ook zonder eindtoets een goed advies kunnen geven over de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. De helft van de ondervraagden vindt dat het afnemen van een eindtoets leidt tot teveel stress onder leerlingen en ouders.

bron:OCW