Op 7 maart worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 239 gemeenten doen mee aan een experiment met Stemmen in een willekeurig stemlokaal. Kiezers uit deze gemeenten kunnen bij elk stemlokaal in de eigen gemeenten hun stem uitbrengen. Minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties stelde vandaag de definitieve lijst met
deelnemende gemeenten vast. Hij wil met deze nieuwe stemwijze het stemgemak van mensen vergroten.

In de 239 gemeenten die aan het experiment deelnemen, krijgen de in totaal bijna 7,4 miljoen  kiezers de nieuwe 'stempas' automatisch in de brievenbus. De stempas vervangt dan de oproepingskaart en de kiezerspas. Tot nu toe moesten mensen die in een ander stemlokaal wilden stemmen, ruim van tevoren een aparte kiezerspas aanvragen. In gemeenten die niet meedoen aan de proef kan dat nog steeds.
Voor de kiezer in de deelnemende gemeenten veranderen hierdoor een aantal zaken. Alle kiezers in deze gemeenten krijgen een stempas, zonder deze stempas kan niet gestemd worden. Als een kiezer zijn stempas kwijt is of als de stempas ernstig is beschadigd, moet hij (om nog te kunnen stemmen) op tijd een vervangende stempas aanvragen. Het tonen van een legitimatiebewijs in het stemlokaal is niet meer genoeg. Kiezers die een
vervangende stempas willen aanvragen, kunnen dat doen op het gemeentehuis. Als een kiezer niet zelf kan stemmen dan kan hij een andere kiezer uit dezelfde gemeente machtigen.
Als het stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen de eigen gemeenten, een succes wordt, wil minister Pechtold de stempas landelijk invoeren. Hij dient daartoe binnenkort een voorstel in voor wijziging van de Kieswet.
bron:BZK