De Belangenvereniging voor Stadsweiden Almere en de gemeente sloten vrijdagmiddag 16 september op stadslandgoed de Kemphaan een overeenkomst over het gebruik van de stadsweiden. Het voortbestaan van deze volstrekt unieke weiden waar Almeerders in hun eigen stad hobbymatig dieren kunnen houden wordt hiermee geregeld. De overeenkomst wordt getekend door wethouder Heleen Visser en de voorzitter van de BVSA, de heer J. v.d. Hulst.

De inspanningen van de belangenvereniging om de stadsweiden te behouden worden hiermee beloond. Het blijft voor Almeerders mogelijk om zelf koeien, paarden, geiten of schapen te houden en die te huisvesten op een gemeenschappelijke weide.

In oktober 2004 heeft de gemeenteraad ingestemd met het sluiten van een nieuw contract tussen beide partijen. Om de kostendekkendheid van de voorziening te garanderen is sprake van een kleine tariefsverhoging voor de BVSA. De overeenkomst regelt ook hoe de stadsweiden worden beheerd en welke bijdrage daarvoor van de individuele dierenhouders wordt verwacht.

bron:Gemeente Almere