Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit en de Europese Commissie hebben overeenstemming bereikt over de regulering van de tarieven voor het standaardpakket voor de kabel van de drie grootste kabelmaatschappijen (UPC, Casema, Essent).

Het gaat om het volgende:
- Zoals de kabelmaatschappijen reeds verleden week aangaven, stijgen de tarieven het komende jaar maximaal met het inflatiepercentage
- OPTA ziet daarop toe en kan indien noodzakelijk ingrijpen
- OPTA onderzoekt in de tussentijd de kosten van deze kabelmaatschappijen en zou deze vanaf 2007 kunnen reguleren, na het doorlopen van de reguliere procedure
- De Europese Commissie ziet niet langer aanleiding voor een veto van de ontwerp-marktbesluiten die OPTA eind september aan de Commissie ter goedkeuring heeft voorgelegd.

Door de overeenstemming is voorkomen dat de kabeltarieven vrij kunnen stijgen en kan er in de toekomst toch worden ingegrepen als dat nodig blijkt. OPTA-voorzitter Chris Fonteijn zegt: 'we zijn tevreden met het afwentelen van het veto, want daar was niemand iets mee opgeschoten. De consumenten hadden dan volledig met lege handen gestaan. Nu blijft de deur naar regulering van de tarieven open'.

Eind september stuurde OPTA de ontwerp-marktbesluiten ter instemming naar de Europese
Commissie, die over een vetorecht beschikt bij dit soort besluiten. De Commissie gaf na
een maand te kennen 'serieuze twijfel' te hebben over de noodzaak van regulering van de
kabelmarkt voor consumenten en nader onderzoek te willen naar de vraag of er voldoende
prijsdruk van alternatieven in de markt te verwachten is. Met de overeenstemming kunnen
de marktbesluiten in aangepaste vorm definitief worden gemaakt en zo spoedig mogelijk in werking treden.

bron:OPTA