Er komt aanvullend overgangsrecht voor werkgevers die hun pensioenregeling niet voor 1 januari 2006 hebben aangepast aan de nieuwe regels voor VUT, prepensioen en levensloop. Volgens een meting van De Nederlandsche Bank zou de pensioenregeling voor een kwart van de werknemers op 1 januari 2006 nog niet zijn aangepast aan de nieuwe situatie.

Door de overgangsregeling, die zal gelden tot 1 januari 2007, heeft dit voor deze werknemers geen gevolgen. De betreffende werkgevers hoeven alleen belasting te betalen over het deel van de pensioenopbouw over 2006 dat niet voldoet aan de nieuwe regels. De heffing op deze zogeheten bovenmatige pensioenopbouw bedraagt 52 procent.

Op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Wijn van Financiën heeft de ministerraad ingestemd met deze overgangsregeling. De betrokken organisaties van werkgevers, werknemers, pensioenfondsen en verzekeraars kunnen op hoofdlijnen instemmen met de ingangsdatum 1 januari 2006 en met de overgangsregeling.

Momenteel wordt de overgangsmaatregel uitgewerkt in een wetsvoorstel dat het kabinet nog voor 1 januari 2006 aan de Tweede en Eerste Kamer zal worden aangeboden. Ook vindt technisch overleg plaats tussen kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders over de exacte berekening van eventuele bovenmatige pensioenopbouw. De resulterende rekenmethode zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd. Daarnaast is het kabinet van plan als onderdeel van een brede voorlichtingscampagne over VUT, prepensioen en levensloop de werkgevers nader te informeren over deze overgangsregeling.

De ministerraad heeft er mee ingestemd de Tweede Kamer in een brief te informeren over het overleg tussen kabinet en betrokken partijen over de overgangsregeling. In de brief wordt tevens ingegaan op de hoofdlijnen van de maatregel.

bron:SZW