Ondanks de verlaging van subsidiepercentages in de afgelopen decennia zijn kerkelijke gemeenten bereid gebleven om zich voor het behoud van hun monumentale kerkgebouw in te zetten. De nieuwe instandhoudingsregeling voor monumentale gebouwen (BRIM) die per 1 januari 2006 wordt ingevoerd, dreigt een valse start te maken doordat er straks helemaal geen geld meer is voor restauraties van kerkgebouwen.

Er is nog minimaal een bedrag van Euro 240 miljoen nodig om oude achterstanden in te lopen.  Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het cultureel erfgoed zou de overheid juist een beleid moeten voeren dat de initiatieven van de kerkelijke gemeenten voor hun kerkgebouw ondersteunt. Dan is het geld goed besteed, want het beheer van een monumentaal kerkgebouw door de oorspronkelijke gebruikers en met hulp van vele vrijwilligers is de beste garantie dat het gebouw bewaard blijft als cultuur-historisch erfgoed voor de Nederlandse samenleving.

Dit schrijft mr P.A. de Lange, voorzitter van de Vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer (VKB) in de Protestantse Kerk in Nederland, in zijn column in het juninummer van het blad "Kerkbeheer".

bron:PKN