Het ministerie van VROM gaat mede namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(V&W) en de gemeente Amsterdam (Haven Amsterdam) opnieuw offertes aanvragen voor de sloop van de Sandrien. De voormalige sloper van het schip, Amsterdam Ship Repair (ASR), is in mei 2005 failliet gegaan en heeft de opdracht tot sanering en sloop van de Sandrien teruggegeven. Het schip is in februari 2001 door de VROM-Inspectie in de haven van Amsterdam aan de ketting gelegd. Het schip, waarin asbest is aangetroffen, was onderweg naar India om daar gesloopt te worden. In India verwijderen arbeiders alle materialen, waaronder asbest, zonder bescherming met alle consequenties voor mens en milieu.

De IMCA Group (waaronder ASR valt) wilde na het faillissement een doorstart maken en onder de naam Dutch Ship Recycling (DSR) de sloop en sanering afmaken. De IMCA Group kan echter onvoldoende garanties (solvabiliteit, milieuvergunning, bankgarantie) bieden dat DSR de sloop wel succesvol kan afronden. Daarom hebben VROM, V&W en de gemeente Amsterdam besloten opnieuw offertes aan te vragen bij andere partijen. VROM verhaalt eventuele extra kosten die met de nieuwe opdrachtverlening gepaard gaan op de IMCA Group.
Veiligheid
In de haven van Amsterdam ligt naast de Sandrien ook het schip de Otapan. In 2001 heeft de bemanning van het schip zelf, illegaal een gedeelte van de asbest verwijderd. De overheid heeft toen ingegrepen bij deze onveilige situatie en heeft alle asbest verwijderd en afgevoerd. Door dit strafbare feit (illegale asbestverwijdering) heeft de rechter het schip laten vervallen aan de Staat der Nederlanden, mede omdat de eigenaar niet mee kon werken aan een oplossing voor de sloop. Dienst Domeinen zoekt voor dit schip een verantwoorde oplossing. Beide schepen vormen geen bedreiging voor de volksgezondheid. Om de veiligheid te garanderen, houdt het KLPD extra toezicht op de schepen. Bij dreiging kan de overheid direct ingrijpen.
bron:VROM