Het kabinet investeert de komende jaren ruim 7,5 miljoen euro in materieel om verontreinigingen op de Noordzee, de Waddenzee en de Zeeuwse delta te bestrijden. Verontreiniging door olie komt het meest voor. Dat staat in de nota 'Om kwetsbare zee- en deltagebieden te beschermen', die staatssecretaris Schultz (VenW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Over de Noordzee vervoeren schepen jaarlijks grote hoeveelheden olie en chemicaliën. Daarbij passeren zij op zee en in de kustwateren veel gebieden die ecologisch en economisch kwetsbaar zijn. Bij een incident op de Noordzee bestaat het risico dat de olie via de open verbindingen de Waddenzee en de Zeeuwse wateren instroomt.

Materieel
Rijkswaterstaat heeft voor de verschillende gebieden op de Noordzee en de Waddenzee en de Zeeuwse Delta vastgesteld hoeveel olie binnen twee of drie dagen moet zijn opgeruimd. Het bestaande materieel is niet in alle gebieden toereikend om een groot incident met olie te bestrijden. Schultz wil daarom nieuw materieel aanschaffen en verouderd materieel vervangen. In 2006 investeert de staatssecretaris 1,6 miljoen euro en in 2007 1,1 miljoen euro in nieuw materieel. Om verouderd materieel te vervangen, is de komende tien jaar ruim een half miljoen euro per jaar begroot.

Bron: VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular