Overheidsdiensten gaan de komende maanden samen de bouwsector in het noorden van het land controleren op diverse vormen van fraude. Het Bouwinterventieteam (BIT) spoort illegale arbeid op, ontduiking van belasting en premies en fraude met uitkeringen. Ook illegale huisvesting wordt aangepakt.

De gezamenlijke controles in Groningen, Friesland en Drente vinden plaats door de Belastingdienst, UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), Arbeidsinspectie en de Vreemdelingenpolitie. Tegen werknemers die zich niet kunnen legitimeren, wordt proces-verbaal opgemaakt. Werkgevers die illegale werknemers in dienst hebben, betalen 8000 euro per werknemer. Op ontduiking van belasting en premies staan terugvordering en boetes. Werknemers die illegaal in Nederland blijken te zijn, worden door de Vreemdelingenpolitie uitgezet.

Vergeleken met andere sectoren in het noorden is de bouw fraudegevoelig, aldus onderzoek. Eerder bleek dat bij 25 procent van de gecontroleerde bedrijven sprake is van illegale arbeid; dit is overigens het resultaat van inspecties naar aanleiding van bijvoorbeeld tips. Illegale arbeid doet zich in de bouw met name voor in de beginfase (onder meer betonvlechten) en in de afbouwfase (opruimen van bouwplaatsen).
Het interventieteam controleert ook arbeidsomstandigheden. Als de Arbeidsinspectie een levensgevaarlijke situatie aantreft, bijvoorbeeld een steiger zonder leuning, legt zij het werk stil en volgt een boete. De samenwerking in het interventieteam komt bovenop de reguliere controles die de afzonderlijke diensten uitvoeren. Interventieteams zijn een gevolg van afspraken tussen gemeenten, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om samen fraude aan te pakken.
De overheid pakt fraude streng aan vanwege de nadelen voor economie en arbeidsmarkt. Malafide bedrijven die met illegalen werken en belastingen en premies ontduiken, doen hun bonafide collega’s oneerlijke concurrentie aan. Daarnaast verdringen illegale werknemers de arbeidskrachten die wel in Nederland mogen werken. Fraude door werkgevers blijft in deze buiten beschouwing.
bron:SZW