De provincie Overijssel en de 25 Overijsselse gemeenten zijn fel tegen de plannen van minister Hoogervorst van VWS om de planning en financiering van ambulances landelijk aan te sturen. Ook het feit dat de minister vervoerders wil laten concurreren om deze vergunning voor het ambulancevervoer te krijgen, stuit in Overijssel op verzet.

Overijssels gedeputeerde Ranter voor zorg en de wethouders voor volksgezondheid en zorg van alle Overijsselse gemeenten zijn van mening dat acute zorg zich niet leent voor marktwerking, maar in publieke handen moet blijven. De bestuurders bieden daarom een petitie aan aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS in Den Haag. Dit gebeurt tijdens het debat dat de commissie op woensdag 22 maart aanstaande over de nieuwe wet op de ambulancezorg voert.
"Omdat de budgetten voor spoedeisende ambulancezorg beperkt zijn, moeten er altijd (politieke) keuzes gemaakt worden binnen de financiële mogelijkheden", meent gedeputeerde Gert Ranter. "De overheid maakt daarin een andere afweging dan een marktgerichte vervoerder die geen politieke verantwoordelijkheid hoeft af te leggen of zich verantwoordelijk voelt om knelpunten op te lossen. Hierdoor kunnen onwenselijke situaties ontstaan. Spoedeisende zorg, zoals ambulancezorg, leent zich niet voor marktwerking." Daarnaast zijn provincie en gemeenten van mening dat de verantwoordelijkheden die de overheden hebben bij rampenbestrijding moeilijker te verwezenlijken zijn door een aparte aansturing van ambulances. Het huidige wetsvoorstel brengt gemeenten in een lastige positie omdat zij verantwoordelijk zijn voor de inzet van politie en brandweer, maar niet gaan over de aansturing van de ambulancemeldkamer. Ambulances zouden in de nieuwe wetgeving door zorgverzekeraars worden gefinancierd en via vergunningen worden aangestuurd door de minister van VWS.

De Overijsselse gedeputeerde en wethouders voor volksgezondheid en zorg bepleiten bij de Tweede Kamer dat de spoedeisende zorg een publieke taak blijft. De motie Buijs (door de Tweede Kamer aangenomen in april 2002) verwoordt hoe de gemeenten en provincie het graag zien voor de toekomst: houd de planning en financiering bij de regionale overheid!
bron:Provincie Overijssel