Op initiatief van VNO-NCW heeft minister Brinkhorst van Economische Zaken op 8 september 2005 opnieuw overleg gevoerd met de energie-intensieve industrie. Onderwerp van gesprek was de noodzaak in verband met de continuïteit van betrokken ondernemingen  een level playing field tot stand te brengen in relatie tot concurrerende industrieën in ons omringende landen met betrekking tot elektriciteitsprijzen.

Daarbij heeft minister Brinkhorst de bereidheid uitgesproken op korte termijn samen met betrokken partijen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken, rekening houdend met Europeesrechtelijke randvoorwaarden. Het gaat daarbij met name om oplossingen zoals die in Frankrijk en Spanje worden ontwikkeld. Deze maand wordt dat onderzoek afgerond.

bron:EZ